Privacy policy

Privacy Verklaring
Barkly store 

Barkly store, Nieuwpoortseweg 32, 2965AW, Nieuwpoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

www.barklystore.nl
0651838129
info@barklystore.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Barkly store verwerkt persoonsgegevens als u gebruikt maakt van een dienst (bestellen) of als u dit zelf aangeeft. 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Barkly store heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoeker onder de 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd. Wij als Barkly store kunnen niet controleren of de bezoeker boven de 16 jaar is. 

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
- Afhandeling van de betaling. 
- U terug te kunnen bellen/mailen mocht er iets met de bestelling zijn. 
- Te informeren over wijzigingen van producten/diensten.
- Mogelijkheid tot account aanmaken. 
- Goederen bij u af te leveren. 


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Barkly store bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als de overeenkomt eindigt dan zullen de gegevens voor de wettelijke bewaartermijn worden bewaard. 

Barkly store verkoopt uw gegevens nooit aan derden.

Barkly store gebruikt alleen technische/functionele/analystische cookies. De cookies zullen nooit inbreuk maken op uw privacy. 

 Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barkly store en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@barklystore.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Barkly store
 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Contact formulier